Menu

Solskjerming utvendig

Mehl Solskjerming leverar alt innan solskjerming, blandt anna markiser, screen og persienner av alle slag. I tillegg leverer vi heile produktspekteret frå den sveitsiske kvalitets-produsenten STOBAG, der ein vil finna mange gode løysingar på spesielle solskjermings-behov.

Ellers vil våre kvalitetsbevisste leverandørar levere dei til ei kvar tid beste produkta innanfor sine område.

Produkta kan tilpassast dei fleste behov, og kan leverast med valgfri grad av motorisering/automatisering. Vi har det største utvalet i fargar både på dukar til markiser, og på lamellar til persienner av ymse slag. Stort utval i både tre- og aluminiums-lamellar vert levert. Vi er óg VELUX-forhandlar.

Alle våre produkt vert produsert etter kundens mål, og vert i dei aller fleste tilfella levert ferdig montert og prøvekjørte. Vi kan ordne med elektrikar om naudsynt. Vi kjem såklart heim til deg for gratis måltaking og fargevalg.